• Google Beoordelingen
  5.0
 • DriveYOU B.V. hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DriveYOU B.V. houdt zich hierbij aan de General Data Protection Regulation (GDPR). In dit privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens DriveYOU B.V. van u verzamelt en hoe zij die gegevens gebruikt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DriveYOU BV, gevestigd aan de Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL te Breda.

   

  Bezoekers website

  Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van DriveYOU B.V. te optimaliseren. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens:

  – IP-adres;
  – Welke informatie u bekijkt;
  – Het type browser dat u gebruikt;
  – De duur van een bezoek of sessie;
  – Welke informatie u up- of downloadt van de website;
  – De website(s) via welke u op onze website terecht bent gekomen;
  – Gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt;
  – De pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde).

   

  Nieuwsbrieven/mailings

  Wij versturen een nieuwsbrief en/of mailing waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en acties. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een verwijzing/mogelijkheid naar/tot afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens:

  – Voornaam;
  – Achternaam;
  – Bedrijfsnaam;
  – E-mailadres;
  – Telefoonnummer

   

  Gegevensverstrekking aan derden

  Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

  Doorgifte gegevens buiten EU

  Uw gegevens worden niet doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

  Beveiliging

  Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op een locatie die zowel fysiek als technisch beveiligd is. Enkel een selecte groep medewerkers heeft toegang tot de gegevens. De medewerkers van DriveYOU B.V. die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

  Bewaren

  Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op een locatie die zowel fysiek als technisch beveiligd is. Enkel een selecte groep medewerkers heeft toegang tot de gegevens. De medewerkers van DriveYOU B.V. die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

  Uw rechten

  U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk moment in te zien, aan te laten passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen naar: DriveYOU B.V. gevestigd aan de Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL te Breda. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek te reageren.

  Cookies

  Onze website maakt gebruik van third party cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Derde partijen gebruiken deze cookies om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw onlinegedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen, waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend. Het wordt enkel gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn. Op deze website worden verschillende third party cookies gebruikt. Onderstaand vindt u een overzicht van de cookies die deze website momenteel dan wel in de toekomst gebruikt/zal gebruiken:

  – DoubleClick;
  – ShareThis;
  – LinkedIn Marketing Solutions;
  – Scorecard Research Beacon;
  – Facebook Connect;
  – Google Tagmanager;
  – Google Analytics.

  Google Analytics

  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. U kunt cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond voor uitleg.

  Website van derden

  Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. DriveYOU B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

  Vragen, opmerkingen of klachten

  Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop DriveYOU B.V. uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via: DriveYOU B.V., Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL te Breda, e-mail: info@driveyou.nl, telefoonnummer: 085-1303279. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

  Wijzigen

  DriveYOU B.V. behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. We raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende privacy statement op de hoogte bent. Deze versie is opgemaakt op 22-09-2020.